Back to the article Stojisko pred garážou za 1125 € 12 / 15

1. VÝKOPOdstránime ornicu do hĺbky 20 cm a dno „užabujeme“. (Ak podklad nie je pevný, vyhĺbime ešte 20 cm a tento objem vyplníme štrkom s frakciou 0 – 63 mm.) vizualizácie: Miroslav Šteiner