Back to the article Stojisko pred garážou za 1125 € 1 / 15

4. PENETRÁCIAPodklad napenetrujeme špeciálnym prípravkom vhodným na použitie nasledujúcej epoxidovej vrstvy. vizualizácie: Miroslav Šteiner