Back to the article Staviame záhradný domček – 7. časť: Zateplenie 1 / 51

6. PRÍLOŽKYPríložky („obrámky“) okenných rámov a zárubní odmontujeme. Získame tak neobmedzený prístup k stenám, ktorý budeme potrebovať pri ďalších prácach. foto: Marcela Gigelová