Back to the article Stavba murovaného plota – ako na to 7 / 13

4 Do betónového základu zapustíme vo vzdialenosti asi 40 cm zvislo armovacie železá s dĺžkou približne 50 cm (tak, aby vyšli vždy do dutiny tvárnice). Ak sme to neurobili pred zatuhnutím betónu alebo staviame na staršie základy, musíme armovacie železá zapustiť aspoň do vyvŕtaných otvorov v betóne. foto: bauMax