Back to the article Stavba murovaného plota – ako na to 1 / 13

7 V priebehu práce stále kontrolujeme vodováhou vodorovnosť a zvislosť stavby. Dávame tiež pozor, aby bola línia spojov tvárnic presne zvislá. foto: bauMax