Back to the article Skalka za jeden víkend 11 / 12

11. FINALIZÁCIAPrílišný kontrast veľkých kameňov a drobnej drviny zmiernime doplnením stredne veľkých kameňov. Znova sa snažíme o asymetriu. vizualizácia: Ing. arch. Miroslav Šteiner