Back to the article Skalka za jeden víkend 1 / 12

7. VEĽKÉ KAMENE IKamene začíname ukladať odspodu smerom nahor. Kotvíme ich v teréne čiastočným zakopaním a kladením kolmo na vrstevnice svahu. vizualizácia: Ing. arch. Miroslav Šteiner