Back to the article Skalka za jeden víkend 1 / 12

3. VYBERANIE ZEMEZ hĺbky asi 20 cm rovnomerne vyberieme pôdu, pričom odstránime všetky podzemky, korene, veľké kamene či nepriepustné ílové „koláče“. vizualizácia: Ing. arch. Miroslav Šteiner