Back to the article Skalka za jeden víkend 3 / 12

2. VYTÝČENIE PLOCHYSkalka je špecifický biotop, odlišný od ostatných okrasných záhonov, preto si jej plochu presne vytýčime. Lepšie si tak vypočítame množstvo drenážneho materiálu. vizualizácia: Ing. arch. Miroslav Šteiner