Back to the article Skalka za jeden víkend 1 / 12

1. VHODNÉ MIESTONa skalku vyberáme chránené miesto, ale plne oslnené, najlepšie orientované na juh. Severné polohy a navyše v tieni sú úplne nevhodné. vizualizácia: Ing. arch. Miroslav Šteiner