Back to the article Rýchle a ľahké zastrešenie altánku 1 / 6

Krok 4: Na vzájomné spojenie asfaltovaných pásov vám poslúžia samolepiace bočné okraje. Odstráňte ochrannú pásku, čím sa sprístupní samolepiaca spodná strana. Počas neskorej jesene alebo skorej jari, keď vonkajšia teplota klesne pod 10˚C, sa odporúča dodatočné nahrievanie okrajov teplovzdušnou pištoľou. Zabezpečíte tak dokonalé spojenie jednotlivých pásov aj počas chladnejších dní. Foto: Icopal a.s.