Back to the article Rekonštrukcia záhradného jazierka krok za krokom 15 / 18
Zdroj: Jana Ardanová

rekonštrukcia jazierka

Filtračný systém. Ak chcete mať do jazierka spustený vodopád, postavte zo skál vyvýšenú plošinu, na ktorú umiestnite filtračný systém. Za filtračným systémom ponechajte voľný prístup na jeho údržbu.