Back to the article Rekonštrukcia záhradného jazierka krok za krokom 14 / 18
Zdroj: Jana Ardanová

rekonštrukcia jazierka

Výsadba rastlín. Do košov zasaďte nové alebo zmladené staré rastliny. Tým, že sú rastliny v koši, zabránite ich rozrastaniu sa po celom jazierku. Rastliny saďte do rôznych hĺbok podľa ich nárokov.