Späť na článok Radíme pri stavbe plota 1 / 23

08. Vrcholy soklov a stĺpikov ukončíme po vyplnení betónom krycími doskami. Uložíme ich do lôžka z malty alebo cementového lepidla.