Back to the article Radíme pri stavbe plota 1 / 23

02. Na vytýčenej línii rozmiestnime od rohového stĺpika ďalší – vždy vo vzdialenosti asi 2,5 m. Ak použijeme podhrabové dosky, riadime sa pri určení vzdialenosti ďalšieho stĺpika ich dĺžkou.