Back to the article Radíme pri stavbe plota 6 / 23

04. Stavbu druhého radu tvárnic začneme tvárnicou s polovičnou dĺžkou, aby sa škáry medzi tvárnicami vystriedali.