Back to the article Radíme pri stavbe plota 1 / 23

07. Aby sme mohli koľajničky plotovej výplne upevniť, zamurujeme na príslušné miesta železné kotvy. Podobne zabetónujeme aj závesy bránok a vrátok.