Back to the article Prístrešok pri dome vhodný na parkovanie 1 / 62

29. LEPENKOVÝMI KLINCAMIPri reze je potrebné pripevniť fóliu lepenkovými klincami. Keďže klince s dĺžkou 36 mm sú dlhšie, ako je hrúbka debnenia, pribíjame ich v mieste krokiev. foto: Stanislav Botur