Back to the article Prístrešok pri dome vhodný na parkovanie 1 / 62

22. KRÁTKE KROKVYNa zabezpečenie konštrukcií proti vychýleniu zo správnej polohy musíme využívať pomocné laty. Zhotovíme aj krátke krokvy a osadíme ich. foto: Stanislav Botur