Back to the article Prístrešok pri dome vhodný na parkovanie 1 / 62

21. UŽŠIA ČASŤNad bicyklovým stojiskom treba najprv zhotoviť nosné trámy a jeden z nich prichytiť pod krajnú dlhú krokvu. V mieste styku bude neskôr aj stĺpik. foto: Stanislav Botur