Back to the article Prístrešok pri dome vhodný na parkovanie 1 / 62

20. FRANCÚZSKE OKNÁKeďže sú nad budúcim prístreškom, znižujú možnú výšku celej konštrukcie. Preto jednu z krokiev treba ešte prispôsobiť. foto: Stanislav Botur