Back to the article Prístrešok pri dome vhodný na parkovanie 38 / 62

10. DO „UHLOPRIEČKY“K stĺpikom pripevníme hranol 140 × 140 mm dvomi skrutkami v takej polohe, ako to vidíme na fotografii. Tak sa zabezpečí optimálna pevnosť spoja. foto: Stanislav Botur