Back to the article Prístrešok pri dome vhodný na parkovanie 1 / 62

60. PÁSIKYNaloženú strechu na záver podoprieme krátkymi pásikmi, ktoré zabránia neskoršiemu prípadnému prehýbaniu trámov vplyvom starnutia. foto: Stanislav Botur