Back to the article Prístrešok pri dome vhodný na parkovanie 1 / 62

54. TESNENIEDo prítlačnej lišty musíme pred montážou vložiť gumové tesnenie, čo je dosť zdĺhavá práca, a preto sa pri nej trocha zdržíme. foto: Stanislav Botur