Back to the article Prístrešok pri dome vhodný na parkovanie 1 / 62

48. REZANÉ ŠKRIDLYTreba ich priskrutkovať k latovaniu, inak by mohli vypadnúť. Pri vŕtaní otvorov bez príklepu (!) chladíme vrták do betónu vodou. foto: Stanislav Botur