Back to the article Prístrešok pri dome vhodný na parkovanie 1 / 62

41. UTESNENIE SPOJASpoj dobre zatmelíme silikónom a potom ohneme vystreté plechové držiačiky na hákoch, aby v nich žľab pevne držal. Správne má byť nachýlený k streche. foto: Stanislav Botur