Back to the article Prístrešok pri dome vhodný na parkovanie 8 / 62

40. SPOJ ŽĽABOVDva žľaby spojíme buď žľabovými spojkami, alebo klampiarsky vzájomným zasunutím okrajov (tzv. návaľkov) a ich úpravou. Nájdete ju v dobrých radách. foto: Stanislav Botur