Back to the article Prístrešok pri dome vhodný na parkovanie 1 / 62

35. PRIBÍJANIE HÁKOVHáky upevňujeme tak, aby sa šnúra kryla s ryskami vyznačenými na hákoch (z výroby). To zabezpečí, že žľab bude v priamej línii. foto: Stanislav Botur