Back to the article Prístrešok pri dome vhodný na parkovanie 1 / 62

34. OHÝBANIE HÁKOVPomocou špeciálnej ohýbačky si pripravíme žľabové háky, aby sme ich upevnením v jednej rovine strechy získali správny spád žľabu aspoň 0,5 %. foto: Stanislav Botur