Back to the article Prístrešok na auto svojpomocne 9 / 12

5. VÄZNÝ TRÁM Brány prepojíme štyrmi väznými trámami. Vkladáme do nich stĺpy kolmé na vrcholovú väznicu, môžeme ich spojiť dvojitou klieštinou. Kresby: bauMax