Back to the article Prístrešok na auto svojpomocne 8 / 12

6. KROKVY Dokončíme vzpery väznice, hlavné krokvy a pomocné zavetrovanie. Nosnú konštrukciu dokončíme osadením krokiev a výstuží. Kresby: bauMax