Back to the article Praktický oddeľovač záhona 21 / 23

Plastový obrubník

Tvary plôch ako štvorec, obdĺžnik, kruh, ovál, alebo členitý priestor hravo „vykryjeme“ flexibilným, ohybným, uzamkýnateľným, jednoducho inštalovateľným plastovým obrubníkom.