Back to the article Praktický oddeľovač záhona 7 / 23

7. PREPOJENIE

Snažíme sa prichytávať prechody líšt na jednom prepojovacom kolíku, ktorý môže byť širší ako ostatné. Lišty by mali presne dosadať jedna na druhú.