7 / 24

Snažíme sa prichytávať prechody líšt na jednom prepojovacom kolíku, ktorý môže byť širší ako ostatné. Lišty by mali presne dosadať jedna na druhú.

Späť na článok

Praktický oddeľovač záhona

7 / 24