Back to the article Postup výstavby Bradstone Travero múru 22 / 25

Pre vyplnenie dutín použijeme betón C 16/20 so zrnami do 12 mm. Betón by mal mať takú konzistenciu, aby nevytekal škárami medzi tvarovkami. Zalievame po každom druhom rade. zdroj Semmelrock Stein+Design