Back to the article Postup výstavby Bradstone Travero múru 1 / 25

Súčasne s murovacími prvkami osádzame aj prvky stĺpové. Postup murovania stĺpových tvárnic je rovnaký ako pri murovacích tvárniciach. zdroj Semmelrock Stein+Design