Back to the article Postup výstavby Bradstone Travero múru 1 / 25

Pri ostatných radoch použijeme postup ako pri obrázku č. 2. Za jeden deň vymurujeme maximálne 3 až 4 rady, aby vplyvom zaťaženia nedochádzalo k vytláčaniu nezaschnutej malty spod tvaroviek. zdroj Semmelrock Stein+Design