Back to the article Postup výstavby Bradstone Travero múru 15 / 25

Prvý rad tvárnic osadíme do hrubého maltového lôžka. Na murovanie použijeme maltu na súčasné murovanie a škárovanie pevnosti M5. Dodržiavame hrúbku ložnej a styčnej škáry (7 až 10 mm). Týmto krokom vyrovnávame prípadné nerovnosti. Pri osádzaní jednotlivých prvkov sledujeme rovinu pomocou vodováhy. zdroj Semmelrock Stein+Design