Back to the article Postup výstavby Bradstone Travero múru 1 / 25

Vykopeme základový pás o šírke min. 30 cm, pri stĺpoch min 40x40 cm do nezámrznej hĺbky (min. 80 cm). Nadzemnú časť základovej konštrukcie ukončíme z debniacich tvárnic. Pod stĺp použijeme debniace tvárnice 30x30 cm a pod múrovú časť debniace tvárnice šírky 20 cm. Osadíme výstuž pre stĺpy min. 2x ø12 mm. Na zaliatie debniacich tvárnic použijeme betón C16/20. Po vyzretí betónu aplikujeme tekutú hydroizoláciu podľa odporúčania výrobcu. zdroj Semmelrock Stein+Design