Back to the article Pohodlný záhradnícky stôl 1 / 27

6. ZOSTAVENIEDo oboch rámov zvierkami upevníme nohy – mali by lícovať s ryskami. Prekontrolujeme pravouhlosť a uskutočníme potrebné korekcie. Foto: Milan Gigel