Back to the article Pohodlný záhradnícky stôl 6 / 27

5. RYSKY Na nohy naznačíme rysky vo výške 5 cm od spodného okraja. Na dlhé nohy pridáme doplnkovú rysku vo výške 100 cm kopírujúcu predné nohy. Foto: Milan Gigel