Back to the article Pohodlná zeleninová záhradka 15 / 32

14. VŕtanieVšetky značky si navŕtame do hĺbky 5 až 7 cm. Toto je extrémne presná práca pre dvoch ľudí, lebo diery musia ísť presne kolmo na hranol! foto: Richard Bielek