Back to the article Pohodlná zeleninová záhradka 8 / 32

7. Dôležité - vyrovnať!Všetky hranoly dáme do roviny priečnej, pozdĺžnej aj vzájomnej. Dosahujeme to postupným prisypávaním materiálu hliny popod spodné hranoly. foto: Richard Bielek