Back to the article Ozdobné vtáčie kŕmidlo lacno a pekne 43 / 43

14. LEMOVKYZ odrezkov si napílime lemovky. Ich úlohou bude spevniť lepené spoje a vytvoriť bariéru proti rozfúkavaniu a vysýpaniu krmiva. foto: Marcela Gigelová