Back to the article Ozdobné vtáčie kŕmidlo lacno a pekne 1 / 43

6. VYPÍLENIEStarostlivo vypílime dekoratívne oblúky. Na takúto malú prácu postačí aj elektrická lupienková píla s podkladovou doskou. foto: Marcela Gigelová