Back to the article Ozdobné vtáčie kŕmidlo lacno a pekne 1 / 43

3. ŠABLÓNYNa výkres si narysujeme šablóny bočných strán kŕmidla. Vychádzame z pôdorysu, ktorý sme si nakreslili ryskami na platformu. foto: Marcela Gigelová