Back to the article Ozdobné vtáčie kŕmidlo lacno a pekne 1 / 43

37. VYPÍLENIEVšetky dielce starostlivo vypílime. Spájanie oblúkov si vyžaduje trochu trpezlivosti, za dobrý výsledok však precíznosť vždy stojí. foto: Marcela Gigelová