Back to the article Ozdobné vtáčie kŕmidlo lacno a pekne 1 / 43

34. KLINCENie je na škodu, ak bitúmenové dielce poistíme v spojoch a spodných lemoch klinčekmi. O niekoľko rokov ukážu svoje opodstatnenie. foto: Marcela Gigelová