Back to the article Ozdobné vtáčie kŕmidlo lacno a pekne 1 / 43

33. HRANYStyčné hrany dielcov podkladáme bitúmenovým tmelom z kartuše, ktorý zaistí vodotesný prechod medzi zakrytými plochami. foto: Marcela Gigelová