Back to the article Ozdobné vtáčie kŕmidlo lacno a pekne 1 / 43

31. REZANIE Zo zakladacích pásov bitúmenových šindľov si narežeme podľa šablóny trojuholníky. Oceľové pravítko je výborným pomocníkom.