Back to the article Ozdobné vtáčie kŕmidlo lacno a pekne 1 / 43

26. ZOSILNENIENanesením lepidla do drážok dokážeme spoje výrazne zosilniť. To isté môžeme spraviť vo vrcholovom bode, kde sa strany zbiehajú. foto: Marcela Gigelová